chieu sang duong cap xa
chieu sang duong cap noi bo
chieu sang duong ngo xom

Tiêu chí ánh sáng

 • Đáp ứng quy chuẩn Việt Nam QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng về độ chói, độ đồng đều.

 • Đáp ứng về tiêu chuẩn chiếu sáng đường phố TCVN 259:2001.

 • Chiếu sảng đảm bảo tính dẫn hướng, tao môi trường ánh sáng tốt, bảo đảm người tham gia giao thông an toàn với tốc độ quy định.

 • Lựa chọn nhiệt độ màu 4000K, 5000K, 6500K.

 • Đèn chiếu sáng đường có chỉ số bảo vệ IP66, khả chống xung sét 7kV.

Tiêu chí chất lượng chiếu sáng

STT

Cấp đường

Đặc điểm

Độ chói Ltb (cd/m2)

Độ chói đều chung, Uo

Độ chói đều theo chiều dọc, U1

Độ rọi ngang trung bình tối thiểu, Etb (lux)

1Chiếu sáng đường cao tốc đô thịTốc độ cao, mật độ cao,không có phương tiện thô sơ20,40,7
2Chiếu sáng đường cấp đô thị

Có dải phân cách

Không dải phân cách

1,5

2

0,4

0,4

0,7

0,7

 
3Chiếu sáng đường phố cấp khu vực

Có dải phân cách

Không có dải phân cách

1

1,5

0,4

0,4

0,5

0,5

 
4Chiếu sáng đường phố nội bộ

Hai bên đường sáng

Hai bên đường tối

0,75

0,5

0,4

0,4

 
5Đường ngõ xóm 0,2-0,45-8 lux
 • dodosang
  Đo độ sáng
 • soden
  Tính toán số đèn
 • doon
  Dữ liệu iES
 • tietkiem
  Tính toán tiết kiệm điện

Công trình đã triển khai