chieu sang phong khach
chieu sang phong ngu
chieu sang nha bep
chieu sang hanh lang
chieu sang cong trinh phu

Tiêu chí ánh sáng

 • Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114-1:2008:  về các chỉ tiêu & chất lượng ánh sáng.

 •  Đáp ứng quy chuẩn  Việt Nam QCVN 09:2013: về sử dụng năng lượng hiệu quả trong các công trình xây dựng.

 •  Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114-1:2008:  về các chỉ tiêu & chất lượng ánh sáng.

 •  Đáp ứng quy chuẩn  Việt Nam QCVN 09:2013: về sử dụng năng lượng hiệu quả trong các công trình xây dựng.

 •  Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114-1:2008:  về các chỉ tiêu & chất lượng ánh sáng.

 •  Đáp ứng quy chuẩn  Việt Nam QCVN 09:2013: về sử dụng năng lượng hiệu quả trong các công trình xây dựng.

Tiêu chí chất lượng chiếu sáng

STT

Không gian chức năng

Độ rọi

Độ đồng đều

Chỉ số hoàn màu

Mật độ công suất

Giới hạn hệ số chói

1 Phòng khách 300 0.7 80 ≤11 19
2 Phòng ngủ 100 80 ≤8 22
3 Phòng bếp, ăn 200 80 ≤11 22
4 Hành lang, ban công 100 0.5 28
5 Công trình phụ 200 28
 • dodosang
  Đo độ sáng
 • soden
  Tính toán số đèn
 • doon
  Dữ liệu iES
 • tietkiem
  Tính toán tiết kiệm điện

Công trình đã triển khai